Våre eiendommer

Fjordgata 9 Harstad

Fjordgata 9 Harstad

Fjordgata 9 Harstad

Fjordgt. 9 - Parkering

Parkeringstomt beliggende midt i Harstad sentrum med 30 parkeringsplasser. 1

Bruttoareal 700 m2 

For mer informasjon om Nordic Eiendom, kan du kontakte Gunnar Aamodt Hansen når det gjelder utleie og drift i Harstad tlf. 97743358, mail gunnar.hansen@nordic.no eller Alf Hansen vedr. prosjekter og kjøp/salg av eiendom 90944226, mail alf.hansen@nordic.no.