Våre eiendommer

Fjordgata 12 Harstad

Fjordgata 12 Harstad

Fjordgata 12 Harstad

Parkeringstomt Harstad

Parkeringstomten ligger midt i Harstad sentrum med plass til ca 20 parkeringplasser.

Bruttoareal 1000 m3. 

For mer informasjon om Nordic Eiendom, kan du kontakte Gunnar Aamodt Hansen når det gjelder utleie og drift i Harstad tlf. 97743358, mail gunnar.hansen@nordic.no eller Alf Hansen vedr. prosjekter og kjøp/salg av eiendom 90944226, mail alf.hansen@nordic.no.