Nyheter

Nordic Eiendom utvider kjøpesenter med 30000 m2.  

Nordic Eiendom utvider kjøpesenter med 30000 m2.

Utvidelse av Amfi Bertheus - et fantastisk løft for hele Harstad!

Nordic Eiendom planlegger gjennom Kjøpesenter Nord å utvide Amfi Bertheus fra dagens 8000 kvm til 38000 kvm.

Nordic Eiendom har i nær dialog med Harstad Kommune og Harstad Havn planlagt utvidelse av dagens Amfi Bertheus med 30.000 kvm. Det er planlagt 45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser.

Dette prosjektet vil være en vital del i arbeidet med å vitalisere sentrum i Harstad og gjør området rundt torget til attraksjon for både tilreisende og alle oss som bor i Harstad.

Nærmere spørsmål kan rettes til Alf Hansen på tlf. 77012215 eller alf.hansen@nordic.no eller Gunnar Aamodt Hansen tlf. 97743358, mail gunnar.hansen@nordic.no.