Nyheter

Kontorbygg på Prostneset i Tromsø!  

Kontorbygg på Prostneset i Tromsø!

Unikt kontorbygg på Prostneset i Tromsø, under prosjektering. Ferdigstilles ultimo 2016.

 

Kontorbygget «Amundsengården» ligger midt i bybildet i Tromsø, inntil Prostneset Terminal, og med ansiktet til Roald Amundsens Plass. Her er nær avstand til alle byens faciliteter, buss- og båtforbindelse, hoteller, kjøpesenter og kommune- og fylkesforvaltning. Interesserte leietakere kan ta kontakt her. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til Prostneset; www.prostneset.no.  

Inngang vil være mot Roald Amundsens Plass, men det åpnes for direkte adgang til ny passasjerterminal.

Prostneset natt

Areal

Bygget er på totalt 3000 m2 fordelt på 3 etasjer a ca. 1000 m2. Arealene har stor fleksibilitet, og kan i stor grad tilpasses slik leietaker ønsker. Det er lav andel fellesareal.

Profilering

Med «ansiktet mot byen» og direkte tilknytning til havnen, vil bygget ha svært gode utendørs profileringsmuligheter.

Leietakeforhold

Nybygget har moderne og spennende arkitektur med stor vekt på energi- og miljøvennlige løsninger. Bygget får en flott utforming med lyse arbeidsplasser med god arealeffektivitet og fleksibilitet.

Ideelt plass for 1-6 leietakere med fra 500-3000 m2, gjerne med relatert virksomhet. Bygget og lokalene planlegges med høy standard, og planløsninger tilpasses leietaker, enten dette er åpent landskap, cellekontorer, fellesrom, eller en kombinasjon av disse.

Det legges opp til store og lyse lokaler med fellesfunksjoner, heis, trapperom, lagre, datarom mm lagt til midten av bygget. Kontorene vil få flotte utsiktsforhold mot park og  hav.

Terminal ute

 

Miljøvalg

Det legges opp til fremtidsrettede og lønnsomme energi- og miljøvalg. Ambisjonen er at bygget minimum skal ha energiklasse B.

Arkitektur

Bygget er designet av Spacegroup som bl.a. også har tegnet bygg som Biennalen i Rotterdam, nye biblioteket i Helsinki og Luftfartstilsynets bygg i Bodø.

Parkering

Parkering er mulig, og vi er behjelpelig med å etablere kontakt med for eksempel Tromsø parkering.

Terminal inne

Tekniske spesifikasjoner

  • Det bygges iht TEK 10
  • Energimerking B eller høyere
  • 3 etasjer med ca 1000 m2 pr. etasje
  • Høy IT standard, bl.a. cat 6 fiberløsning
  • Leietaker(e) kan få tilpasset lokalene etter egne behov, for eksempel ved behov for mer enn en etasje

Tegning_tak_oven_avmerket

Ferdigstillelse

Bygget er planlagt ferdigstilt sammen med Prostneset Terminal ultimo 2016.

Interessert?

Kontakt oss på mail.